fbpx

Kan medium ha fel?

Skriven av christinarosenberg

december 8, 2020

Både ja och nej.

Ett mediums uppgift är att förmedla konkret, tydlig, begriplig information som mottagaren av readingen kan förstå, ta till sig av och känna tilltro till.

Det är inte ett mediums uppgift att agera Gud, bestämma över någon annan person eller någons livsöde. Det gör var och en själv. 

Som medium kan man arbeta på flera olika sätt och i detta inlägg skriv mer om mentalt mediumskap där man förväntas som medium att förmedla information om sittaren på en nivå där mediumet läser av sittarens energifält. Enkelt uttryckt kan man säga att energifältet är en form av dna-lagring där informationen om sittaren finns lagrat. Personlighet, karaktärsdrag, händelser som sittaren varit med om och även människor i sittarens närhet mm. 

Utöver förmågan att läsa av sittarens energifält arbetar ett medium enligt ovan beskrivning genom en kanal mellan andevärld (de som inte längre lever på jorden och s a s är jordbundna) och sittaren, alltså mottagaren av informationen, (readingen).

Enligt min erfarenhet saknas nu möjlighet att ”lägga in en order” om att någon speciell anhörig som inte längre lever här på jorden, kan komma på en reading även om vi gärna önskar det. Det går inte att bestämma det. Inte i dagens utveckling i alla fall.

Enkelt uttryckt kan man beskriva två transistorradioapparater där den ena ”rattas in” av mediumet och den andra apparaten av den som är på andra sidan. För att möjliggöra en kvalitetsmässigt god kommunikation behöver dessa två radioapparater vara inställda på samma frekvens. Den kan inte enbart ena parten göra. Båda behöver ha samma frekvens.

Alltså kan inte mediumet ensamt råda över denna kommunikation.

Det är däremot möjligt att hämta information om sittarens numera avlidna anhöriga som exempel, genom att tona in på sittarens energifält. (Aura). Där finns som redan nämnt information om sittarens liv. Ett medium behöver inte nödvändigtvis avkrävas att kunna förmedla all information i någons energifält då det är att betrakta som tämligen orimlig uppgift. En del har enklare att tona in på vissa områden, känslor, erfarenheter mm precis som en sångare kan ha enklare att sjunga i vissa tonarter än andra, även om man med träning kan vidga det spannet. Med träning kan även medium göra detsamma inom sina områden av kvalitéer.

Att därför säga att det är ett bevis för att ett medium lyckats beskriva en avliden anhörig betyder inte nödvändigtvis att det är bevis för en aktuell kontakt, utan kan även vara information från sittarens energifält. 

Det vi idag känner till som mer rimligt bevis är transmediumskap. Det skiljer sig från mentalt mediumskap på så vis att medium som transmedium låter sitt ansikte transformeras till den avlidne personens ansikte. Det låter förfärligt läskigt, men jag kan försäkra att det faktiskt inte är det. Det är en smula mer avancerad teknik mest för andevärlden snarare än kanske mediumet självt. Inte för att degradera mediumet här utan snarare för att öppna upp för att andevärldens möjligheter sannerligen är fantastiska om vi, när vi erbjuder oss vara tillgängliga för dem. När denna transformation sker är det att betrakta som bevis med hänsyn tagen till det visuella. Det man bör känna till i detta avseende är att det ibland kan ske under endast några sekunder. Ibland under längre stunder och mediumet själv kan inte ensamt upprätthålla de energier som krävs för att möjliggöra transformationer som detta.

Det är särskilda omständigheter som behövs för att detta ska genereras och en av de viktigaste energierna är att de behöver vara en hyfsat tät densitet av energi och positiv. Negativa energier sänker frekvensnivåerna och gör energin seg och svår att upprätthålla emedan positiv eller åtminstone ”objektiv” energi skapar betydligt bättre förutsättningar.

Idag utvecklas många duktiga transmedium och det erbjuds fler och fler möjligheter och tillfällen för detta att utvecklas vidare och bevittnas av fler och fler människor.

Kombinationen av kommunikation i tal och transfiguration är krävande och det krävs exceptionella energier och omständigheter som främst är enhetliga för att detta ska ske.

I situationer som detta kan nog felaktigheter i information kan nog faktiskt uteslutas.  

För att återgå till mentalt mediumskap där mediumet berättar om Dig/sittaren, Ditt liv, personlighet, karaktärsdrag mm för att vidare förmedla information om kommande händelser kan det förekomma missuppfattningar där något kanske inte helt sker i rätt tidpunkt som exempel. Det sker självfallet missuppfattningar mellan de som lever här på jorden och så även mellan jordbundna och icke jordbundna d v s andar/entiter.

Det är i princip omöjligt att ge garantier för någonting egentligen under en reading precis som det inte går för vare sig en psykoterapeut eller läkare att kunna leverera exakta svar, när, var och hur. Tyvärr.

Tiden är också något som är lurigt eftersom den inte existerar i samma bemärkelse som här på jorden. Om jag ska beskriva tiden på andra sidan som jag upplever det så är det hela tiden nu. Allt sker nu. Tiden är linjär. Jag kan även uppleva att allt verkar ske samtidigt. Det är svårt att förstå för hjärnan och något snurrigt kan tyckas. Det är enbart min upplevelse dock.

Min erfarenhet när något kan gå fel är just tiden, men det har också hänt att viss information hör hemma till nästkommande sittare, alltså den som har tiden efter. Tack och lov har detta inte skett särskilt ofta under alla dessa år, men det har hänt och självklart är det olyckligt men misstag sker och intoningar kan enkelt ske på så vis. Det rimligaste att göra är att boka om tiden och gärna med lite tid emellan för att s a s ”nollställa” det som varit i syfte att börja om.

Ett medium bör och kan inte rimligtvis bära hela ansvaret för något som sittaren inte förstår eller upplever borde ha hänt under en uppskattad angiven tid mediumet givit. Varför? Främst för att ett medium i egentlig mening aldrig kan utlova något, lika lite som en läkare kan det. Den garantin som kan utlovas borde rimligtvis vara erfarenhet, kunskap och gärna en bakomliggande historia som ett renommé precis som det mesta inom samtliga arbeten och naturligtvis att göra sitt yttersta för bästa kvalité.

Ett medium kan inte svara på allt lika lite som en astronom kan svara på antal stjärnor i universum, eller mätbarheten i det som idag är s k svarta hål i rymden. Forskare finner regelbundet nyheter exempelvis i universum med nya partiklar osv. Vissa har förmodligen funnits där hela tiden men däremot inte instrumenten för att upptäcka dem.

Det är därför både av yttersta vikt och stor tacksamhet att återkoppla med information till mediumet men samtidigt vara medveten om att ett medium är som alla andra människor, som faktiskt inte kan svara på allt.

Ett medium har ansvar för sitt arbete och bör erbjuda information om vad som kan förväntas under en reading och inom vilka ramar mediumet är verksamt, att det faktiskt inte går att garantera och utlova något och allra mins tid, däremot en ambition om att göra sitt bästa kommer man långt med.

Sittarens tankar och känslor kan endast styras av sittaren själv och ibland ”ser man inte skogen för alla träden”, och då kan det vara klokt att bara landa lite med informationen man fått och låta tiden gå lite så brukar det falla på sin plats. 

Allt går inte riktigt att förklara mer än att energi är rörlig och föränderlig, och det är just det som medium läser av. Det är som vatten. Det förändras i förhållande till omständigheter omkring. Det är många faktorer man skulle behöva analysera för att finna mer svar och klarhet. Jag önskar jag kunde ge mycket mer svar och erbjuda många fler förklaringar, ändå får även jag acceptera hur det är nu och se fram emot mer kunskap, nya insikter, förståelse, egen utveckling mm.

Min ambition är att försöka dela med mig av det jag lärt mig, har erfarenhet av och gärna lyssna och lära för större och ökad medvetenhet.

Jag skulle gärna vilja tillägga att det finns de som tror (eller har bestämt) att medium bör kunna svara på lottovinstrader, namn på döda anhörigas husdjur mm och varifrån de får just den informationen har jag ingen aning om mer än att det känns ogenomtänkt. 

Det är positivt att önska något och mänskligt att vilja något, däremot att förvänta sig något utan att hämta mer information känns inte rimligt. Det är nog klokt att försöka förhålla sig så öppen man kan, och därmed inte utesluta att tillåta sig vara kritisk eller frågande. Annars sker ingen utveckling eller lärande, inte sant?

Du kanske också gillar…

Lite om Uppstigningen

Lite om Uppstigningen

Inom spektrumet ”den spirituella/andliga världen” talar vi ofta om utveckling och ofta i samma mening använder vi...

Så kom då julaftonens morgon…

Så kom då julaftonens morgon…

En glädje med gemenskap för många och för andra något som minner om ensamhet, sorg, förlust, dålig ekonomi och kanske...

1 kommentar

  1. AJ

    Intressant text som ger svar på många av mina funderingar!

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *