fbpx
Jag hjälper Dig att nå välmående och Din inre potential.

Lås upp Din inre förmåga och säg hej till Ditt nya jag!

Känner Du Dig tom, energilös och utan motivation?

Upplever Du att Du saknar mål och mening?

Känns det som att Du har "allt" men ändå inte är nöjd?

Skuldbelägger Du Dig och går med dåligt samvete?

KONSULTATIONER

Readings – Medial utveckling

Prova något spännande, tacksamt och givande där Du står i centrum! Här får Du information utan att Du på något vis ger någon information.

Konsultationer / Rådgivning

Tillåt Dig själv hamna i fokus och utveckla det som kan upplevas som problem till något som är tillgångar för Dig! Välj bort det Du inte längre behöver och önskar och välkomna det som är mer rätt för Dig.

Semimeditation

Lås upp det som fastnat inom Dig och tillåt Din egen inre vägledning få komma fram, bli dokumenterad och både upplevd och betraktad av Dig. En trygg, givande och tacksam upplevelse för dem som vill uppleva klokskap även med hjälp av fantasins värld. Nämligen Din.

Djurkommunikation

Tillåt mig träffa Ditt djur för att med hjälp av hans/hennes sinnen, känslor, upplevelser få möta mina och därigenom låta detta bli en tacksam informationskälla som erbjuder goda möjligheter till information, förståelse, insikt och gott samarbete!

Hitta Din karta och
kompass.
Identifiera Dina hinder.
Städa och gör utrymme.
Fyll Ditt liv med innehåll
välmående.

FÖRELÄSNINGAR

Jag håller föreläsningar för företag, organisationer, föreningar och privata grupper. Oftast bokas jag för att föreläsa inom området personlig utveckling, ledarskapsutveckling eller medial utveckling. Jag föreläser också om djur och djurs beteende.

Föreläsningar hålls i princip över hela Sverige där jag kommer till Ditt företag eller aktuell bokad lokal. Företag bokar mig inom blandade ämnesområden beroende på vad Ditt företag behöver. Föreläsningarna är populära och ett genomgående tema är inspiration, nytänkande och bekräftelse.

Demonstrationer i mentalt mediumskap är ofta sällskap där Du och Dina vänner, företag, organisationer, föreningar vill ta del av vad Era döda anhöriga har att förmedla till Dig/Er. Jag anordnar även demonstrationer och bjuder in allmänheten till demonstrationer runt om i Sverige och i viss mån även i England. Jag brukar säga att jag åker dit människor vill ha mig. Du kan därför själv vara värd/värdinna till en demonstration och jag kommer till Er.