fbpx

Lite om Uppstigningen

Skriven av christinarosenberg

februari 2, 2022

Inom spektrumet ”den spirituella/andliga världen” talar vi ofta om utveckling och ofta i samma mening använder vi ordet medvetenhet. Värdet av att utvecklas andligen och att ”öppna upp” vårt medvetande i syfte att nå en större förståelse. Förståelse för hur allt hänger samman. Med den förståelsen vilar ett lugn och klyftor mellan mänskligheten avtar för att söka enas med en förståelse av att vi alla är sprungna ur samma källa, med lika värde. Med förståelse för värdet av att förvalta snarare än att missbruka. Förståelse för djur och natur och det liv som finns bortom människans. Vilket innefattar det liv som lever och existerar bortom ögat med undantag av delar av mänskligheten som har förmågan att ”se” det som inte är självklart för andra att se. Ändå har alla förmågan att ”se” det bortom våra intellektuella begränsningar ”tillåter” oss att se, menar jag.

Vi talar om dimensioner, på jorden och ute i atmosfären/universum och det vi kallar rymd.

Dimensioner kan i viss mån jämföras med tid och utveckling som sker i en dimension av tid.

Dimensioner kan i viss mån även jämföras med frekvenser som i viss mån begränsar men inte utesluter, utan erbjuder vibrationer/rörelser för att gå bortom dimensioner i syfte att ”förflytta” sig för ökad medvetenhet. Enkelt beskrivet kan Du med en gammal hederlig radio ställa in olika frekvenser i syfte att byta kanal.

För att göra det enkelt kan vi kalla de olika dimensionerna för ”radiokanaler” och vi talar oftast om dimensionerna 3-5 inom mediala kretsar.

Men Einstein (vetenskapen ska vi givetvis ta hänsyn till) införde begreppet ”rumtid” och sedan dess har vi beskrivit universum som fyrdimensionellt med tre rumsdimensioner och en tidsdimension. Ny forskning visar däremot att vi har bra många fler dimensioner och vad man idag tror, finns enligt forskningen upp till 11 dimensioner. 

Det som är påtagliga förändringar under s k modern tid är just förändringarna mellan den tredje och femte dimensionen, och då bör tydliggöras att vi har mycket kvar att upptäcka och lära om den femte dimensionen. Det är klokt att inte göra antaganden beträffande någon av dimensionerna vill jag mena, just för att ha ett öppet förhållningssätt. Det är ju strävan för att nå den femte dimensionen bör tilläggas. 

Varje dimension symboliserar grad av medvetenhet som även är begränsat efter respektive dimension.

Tredje dimensionen definieras av regler och ramar för kontroll. Vetenskap talar om gravitation som att kropp och materia är fast och något annat existerar inte. Tankeöverföring diskuteras inom vetenskapliga kretsar men ifrågasätts kraftig. Att förflytta sig genom tid och rum finns inte på kartan såvida det inte handlar om flygplan och möjligen en månfärd som ju talar för det. Människans egna sinnen tas inte lika mycket hänsyn till.

Det är viktigt att etablera sig genom god utbildning, bilda familj, ha någon form av status och materiella ting jämställs ofta med hur betydelsefull man är som person. Makt och pengar följer mänskligheten även in i den femte dimensionen, däremot är det påtagligt av värde i den tredje då värdet jämställs med vad Du har och omger Dig med.

Skam, skuld och klander ligger som grund för kontroll och dömande i syfte att skapa skillnader mellan människors värde. Människor kontrolleras genom deras rädslor.

Det finns en övertygelse av att makt bör styras genom rädsla för att nå kontroll och kunna uppnå sina egna egoistiska och själviska syften.

Andlig utveckling sker inom ramar av det som går att bevisa och med fysiska lagar. Religionen är något som erkänns inom det personliga sökandet i syfte att nå andlig insikt, men begränsas stort av övertygelsen av någon utanför en själv har större makt och kan därmed ange riktlinjerna för den egna tron. Som om en enda människa är större än Gud och tar sig den rätten att döma. Dessa personer stannar ofta kvar i den tredje dimensionen och lever år ut och år in med övertygelsen om att dömandet över andra har någon kraft…

Den fjärde dimensionen beskriver hur tredje dimensionens övertygelser börjar luckras upp till förmån för att möta det innehåll som existerar inom den femte dimensionen.

Fler och fler människor följer sina behov och sökande inom sin andliga utveckling och söker förståelse för hur saker och ting förhåller sig. Nyfikenheten får mer utrymme och fler människor tar sig sin rätta frihet att ifrågasätta, främst i syfte att nå klarhet och klander och skuld avtar i behov till förmån för utvecklingen av människans behov, önskan och vilja.

Tidigare värderingar ifrågasätts och ersätts av nya som bättre tillgodoser de behov som alltid funnits men inte givits utrymme. 

Den en fjärde dimensionen erbjuder en förberedelse för de nyfikna, sökande som känner behovet av större andliga insikter, meningen med livet och genom sin öppenhet upplever förnimmelser som motiverar dem vidare i sitt sökande.

Drivkraften av att nå ett välmående utan yttre bekräftelse av ”att vara duktig, bli erkänd, skattad etc” ökar och etablerar sig mer över världen. Fler och fler samlas i syfte att nå en gemenskap och ett samförstånd. 

Värdet av nuet blir mer påtagligt och linjära tidsaxlar ifrågasätts samtidigt som tiden snabbar upp och vetenskapen förklarar mer av hur det är möjligt att materialisering är möjligt med fiffiga ekvationer bl a. Andligt upplysta får förklarat det de redan ”visste” inom sig och nya utmaningar sker där sinnliga upplevelser möter logiska förklaringar för upplysning.

Vi utvecklar tilliten och tron på något större än oss själva och öppnar upp för universiell kärlek och tänkbar intelligens vi alla är hemmahörande i och kommer ifrån. 

Behovet av att utforska våra förmågor, sinnen ökar och intuitionen blir mer accepterat som möjlig källa till information. Medvetenheten om vilket ansvar man som människa har och att man förstå att egna val beslutar om egot utrymme, och även undersöka andra alternativ till samverkan för att nå en egen tillfredsställelse.

Fjärde dimensionen är en början på en reningsprocess som blir starkare i den femte dimensionen.

Femte dimensionen ger utrymme till visdomens källa där förståelsen och insikten om att vi alla är sprungna ur samma källa är självklar, utan tvivel.

Behovet av att kontrollera andra, använda dömandet som makt och skapa rädsla hos andra avtar helt i femte dimensionen till förmån för upplysning och därmed en innerlig övertygelse och lugn om att vi alla har ett lika värde.

Gemenskapen människor skapat i den fjärde dimensionen sprider sig genom sin energi till övriga människor och fler känner en naturlig dragning till att följa sin innersta längtan, vilket handlar om kärlek. Känslan av meningsfullhet, att ingå i en gemenskap, känna en inre trygghet och medverkan ökar i motivation och fler söker sig till likasinnade.

Sanningar kommer upp till ytan och det som legat fördolt uppenbaras. 

Upplysning är inte bara nödvändig för vårt eget välbefinnande utan för att innerligt förstå värdet av att ena snarare än att söndra, bevara snarare än att konsumera, värna om snarare än att missbruka och värdera snarare än att i oförstånd sabotera.

Konsekvenstänkande blir till en nödvändighet och tillgång snarare än motsatsen.

Gamla världsledare och ledare över världen kommer att bli genomskådade och mänskligheten kommer tappa intresset för att investera i egenskaper dessa ledare håller fast vid då dessa ledare för länge sedan förlorat, inte bara sitt anlete utan mänsklighetens förtroende. De har förlorat sin kraft.

Människor särskådar inte bara varandra utan det fysiska seendet utvecklas alltmer vilket även påbörjats i fjärde dimensionen, vilket gör att vi kan se i vidare perspektiv med en vidd vi i tredje dimensionen inte utvecklat än.

Att livet går vidare efter döden och medvetandet alltjämt också gör det blir till en självklarhet och fler upplever en mycket nära kontakt med människor som inte längre lever här på jorden. Kommunikationen oss själar emellan har alltid existerat, däremot i denna dimension har den utvecklats till att bli mycket specifik och vetenskapen har också kommit ikapp.

Fler och fler fysiska ”fenomen” (som egentligen alltid existerat) är inte längre betraktat som fenomen då fler betraktar det som ”normalt”.

Människans sinnen öppnas mer och i takt med att behovet av att döma avtar öppnas fantastiska möjligheter för visdomens outsinliga källa var och en av oss har tillgång till.

Om vi vill.

Denna text är knaper då det finns så enormt mycket mer som kan tilläggas och inget vill jag utesluta, utan söker skapa en förklaring rimlig för alla att ta till sig av utifrån den nivå, utveckling, behov och intresse man kan tänkas ha.

Personligen är det med glädje jag tar den av denna fantastiska utveckling då jag har förmånen att möta människor varje dag som bekräftar medvetandets och förståelsens utveckling i den ”fas” vi befinner oss i. Det är sannerligen en glädjens tid!

Vi alla utvecklas på lite olika sätt, i lite olika takt och det ena förtar inte det andra.

Det Du inte förstår idag kan Du förstå imorgon och räkna med att om Din önskan finns där, kommer så även Dina behov täckas, så länge Du förhåller Dig öppen.

Ingen behöver gå fattig i visdom om man inte väljer det.

Karma är inte något straff. Det är en konsekvens av Dina val och handlingar. Något som bidrar till allt det texten ovan talar om.

Väljer Du att inte betala tågbiljetten utan att ”planka”, kommer Du få betala för Ditt val.

Väljer Du att ta utan att be om lov – blir Du sannolikt utsatt för detsamma.

Väljer Du att fara med osanningar – kommer osanningar följa Dig i spåren.

Att försöka eftersträva att leva i tanken där inga brister finns, skapas goda förutsättningar för att bidra till minskade klyftor människor emellan och fattigdom av olikartad natur avtar.

Som människa är Du värd att må bra, känna trygghet, gemenskap och glädje.

Som människa är Du värd att ha allt Du behöver och mer därtill.

Bär det inom Dig och låt det bli Din sanning – så skapar Du den tillvaron.

Med värme och tillit önskar jag Dig, just det.

Du kanske också gillar…

Så kom då julaftonens morgon…

Så kom då julaftonens morgon…

En glädje med gemenskap för många och för andra något som minner om ensamhet, sorg, förlust, dålig ekonomi och kanske...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *