fbpx

Varför får jag inte det jag vill och på det sätt jag vill trots att jag tar hjälp?

Skriven av christinarosenberg

november 1, 2021

De förväntningar och förhoppningar Du har behöver vara rimliga för det första.

En personlig tränare kan hjälpa Dig att få god kondition och bli muskelstark men kan inte göra jobbet åt Dig. Om Du anser att Du inte har den konditionen och styrkan Du förväntade Dig efter en tids träning beror det givetvis snarare på Dig, och inte nödvändigtvis på tränaren.

En läkare kan inte utföra mirakel hur gärna läkaren än vill det, och samma sak gäller här. Tillsammans uppnår man resultat, men vem kan utlova mirakel?

En psykolog erbjuder sin profession och tillsammans med Dig skapas goda förutsättningar för att nå välmående men förutsättningen är att det finns kemi och förtroende som exempel.

Ett medium arbetar efter sin standard och sitt vissa mått av kvalité och erbjuder tjänster i enlighet med dessa. Självklart ingår Du som en viktig del i utfallet av det Du önskar, oavsett om det är kunskap, insikt, förståelse eller vad det handlar om.

I alla sammanhang behöver Du själv göra en insats för att få ett resultat.

Att förvänta Dig att någon annan ska lösa Dina problem utan engagemang och förändringsarbete hos Dig själv är dömt att misslyckas.

Om Du deltar i en kör och har som önskemål om att sjunga på ett alldeles särskilt sätt som just Du önskar, och körledaren inte gör så att Du kan det, vems är då felet?

Om Du har en galopphäst som står i träning hos någon och tränaren inte får Din häst att springa in ära och pengar, vem bär då ansvaret?

Alla har olika förutsättningar och alla har möjligheter. De ser bara lite olika ut. Inte heller behöver det vara något fel.

Träning är en god förutsättning för bra utfall med det duger inte att säga att man ägnat sig åt något i 20 år, underförstått att man är bättre än någon annan som kanske bara tränat i 1 år.

Det handlar också om att förvalta sina talanger och kunskaper, och gärna tillsammans med ett klart syfte för att spara energi och bibehålla sin koncentration och dessutom trovärdighet.

Kanske kan det vara lätt att tänka och vilja att någon annan ska lösa saker och ting åt Dig istället för att ta eget ansvar?

Vad gör Du för att få de förändringar Du önskar? Ber? Väntar? Pratar? Frågar? Bedövar? Längtar? Söker? Prövar? Ger upp? Struntar i? Provar igen?

Bra! Prova igen!

Ibland kan det kännas som att man stångar sig blodig i förhoppning att nå ett önskat resultat, och ibland är det bra att vara envis så länge man har perspektiv och förmåga till distans. Att envist fortsätta och fortsätta utan att stanna upp, utvärdera, ompröva och kanske byta taktik är förmodligen inte en framkomlig väg för resultat.

Att vara för ombytlig kan ibland leda till splittrad energi med svårigheter att uppnå tillfredsställande resultat och tilliten får inte sin uppmärksamhet för att bygga sig stark. Dessutom kan det vara svårt för omgivningen att känna trovärdighet till det Du gör och i Dig.

Var därför rädd om Din energi, Dig och hur Du förvaltar den.

Kärlek är ett hett och omdiskuterat ämne som ibland kan orsaka stor ensamhet, sorg och saknad, samtidigt fantastisk lycka, glädje och gemenskap.

Kärlek kan innefatta så mycket. En person. Ett djur. En plats. En hobby mm. Barn.

Ett alltför enträget beteende med fokus på att man i princip till varje pris vill ha den där kärleken, leder inte alltid till den, för att man missar information på vägen. Om man ser i tunnelseende missar man lätt det som sker utanför den där tunneln där Du uppfattar att just Din kärlek finns. Det leder till spänning och orsakar inte bara stagnation genom att man upplever att ”ingenting händer”, utan Du stryper tillförseln av både energi och faktiskt syre. Det nödvändiga vi behöver för vår överlevnad.

En stor anledning till varför det kan vara svårt att uppnå det man vill, är att man kanske är för dominant i vad man önskar, hur det ska vara, se ut, kännas, fungera osv.

Javisst är det lätt att finna fel och ställa krav, men hur är det med Dig själv? Tycker Du själv att Du lever upp till kraven Du ställer? Delar Din omgivning den uppfattningen? Om inte kan det vara klokt att lyssna till dem för att lära mer om hur Du kan uppfattas, och om Du verkligen vill uppfattas så?

För upplysning och en ökad medvetenhet krävs total ärlighet och att vara brutalt sanningsenlig. Det betyder inte att Du behöver blottlägga Dig själv inför hela världen, utan självklart behåller Du Din integritet och Ditt privata innersta rum utan att våldföra Dig på det. Det betyder att Du främst är ärlig och sann mot Dig själv. Sen väljer Du själv på vilket sätt Du vill leva och vara i förhållande till andra.

Attraktionslagen fungerar så att den attraherar det Du själv ger ut, m e n alla människor har också ett karma. Karmalagen är lagen om konsekvenser av handlande. För att bättre förstå detta är det klokt att ta hänsyn till de båda lagarnas påverkan av varandra. Detta kommer jag återkomma till i ett annat separat inlägg.

Något alldeles uppenbart och tydligt är att den investering Du gör i Din personliga utveckling som leder till en ökad medvetenhet och en öppenhet för att det finns många synvinklar att titta igenom än endast den Du har för ögonen just nu, leder till klarhet, lugn och välmående. Raka motsatsen till fattigdom både själsligt och ekonomiskt. Allt handlar om balans. All form av överdrift kommer luta åt brist inom något annat område i livet. Alltid.

Rädsla för att gå miste om något skapar brist på energi. Ibland kan rädsla leda till att man krampaktigt vill hålla fast vid något man tror på, något man älskar, något man önskar så till den grad att man inte ser andra värden som också tillför Dig något Du har stor behållning av. Beteendet att håll fast vid, leder ofta till en form av ”blindhet” där man utesluter snarare än inbjuder. Man hör inte vad andra säger, ”ser inte skogen för alla träden”, förstår inte det som beskrivs för en och vill inte heller förstå i rädsla att förlora det man är rädd att förlora. Det leder dessutom ofta till ilska. Man blir arg. Arg på att det är som det är och inte det man önskar.

Det kan leda till att man blir så ofattbart trött att man helt enkelt ger upp och ”kastar in handduken” för att man tappat tron på att man ska få det man önskar. Kanske leder till att man känner sig mindre värd och en känsla av att livet är emot en snarare än för.

Det är vanligt när man är tom på energi att man upplever dessa känslor. Tänk då, att Du kanske inte hade haft denna inställning med insikt om att Du själv tömt Din energi och missat möjligheter att ”tanka på den” för att Du varit upptagen med att hålla fast vid det Du vill hålla fast vid.

Det leder till en inre smärta som kan upplevas som omöjlig att bli av med, ändå är den inte det vågar jag påstå. Du kan bli smärtfri och börja må bra.

Vi återkommer till ämnet acceptans som jag talat om tidigare. Värdet av att acceptera sin situation är ovärderlig. Den leder till att man kapitulerar inför det faktum som råder vilket utgör en perfekt status för att faktiskt börja leva och skapa en plan med ett mer öppet sinne. Det i sin tur leder till förståelsen för att det man kanske tror att man förlorat, inte alls är förlorat utan något bättre väntar Dig.

Självklart vet man inte det, precis som i alla processer man befinner sig i. När man är i dem vet Du inte svaret förrän Du är igenom. Det är precis som livet självt. Det är vägen i livet Du går på som ger Dig erfarenhet, information, insikter, kunskaper mm och därigenom gör Du val för nya lärdomar och insikter innehållande både glädje och kanske lite sorg. Det är en naturlig del i livet.

Det är därför klokt att undvika att lägga sitt öde helt i någon annans händer utan ta ansvar till 100% själv och dela gärna livet, Dina frågor, önskemål, glädjeämnen med den Du önskar dela det med. Om det är en rådgivare av något slag är det utmärkt så länge Du tar eget ansvar. Det finns inte några garantier inom något område i livet. Söker Du det kommer Du bli besviken. 

Inte heller kan Du garantera något till 100 % varför en smula ödmjukhet är tacksamt.

Satsar Du däremot 100% har Du de bästa förutsättningar att nå dit Du önskar.

Strävan att uppnå det man önskar innebär inte att ge upp utan fortsätta tills man uppnår det. Ofta handlar livet om anpassning och utan anpassning blir man omedgörlig vilket skapar avstånd till det man önskar istället för tvärtom.

Bättre att lägga sig på en nivå som man känner för sig själv är lagom för att må bra, vilket inte alls behöver betyda att man nöjer sig med mindre. Det betyder att man förhåller sig på en nivå där man själv mår bra och skapar bättre förutsättningar för att vara i balans.

För människor som är mycket i sitt ego och gärna vill intellektualisera kan ovanstående text göra dem fullständigt förtvivlade, olyckliga och arga. Ni förstår. Egot vill skapa avstånd, söndra och ha kontroll. Självklart blir det en mycket kraftfull inre reaktion hos personer som saknar tillit till att livet är gott, är till för dem och de visst det kan må bra och känna sig tillfreds.

Ofta har dessa personer ett mycket stort behov av att resonera, diskutera för att därigenom finna kryphål i resonemang som skall stärka deras fortsatta behov av att vara offer för omständigheter, istället för att ta ansvar och kontroll över sina liv. De är dessutom mycket duktiga på att manipulera, vill gärna framstå som raka, öppna, ärliga – ändå kvarstår faktum att de är i en offerroll och upplever sig kraftlösa inför tron att livet är för dem och inte emot.

De vill ha vad de vill ha när de vill ha det. Får dem inte det tänker de minsann visa sitt missnöje över det, utan insikt i att de ibland kan bete sig som bortskämda barn. 

Ofta bär dessa människor ett hav av tårar inom sig. Känslor som behöver komma ut.

Ofta finns även mycket ilska där de vill skylla på något/någon p g a sin egen situation. De vill inte ta ansvar för sina känslor och förstår inte att ingen annan kan göra det åt dem. Däremot kan de alltid få hjälp med att hantera känslorna så att de slipper känna sådan ensamhet.

Med ett förhållningssätt som ovan kommer dessa personer alltid vara missnöjda så länge de agerar som de gör. Däremot, väljer de att ändra deras förhållningssätt bjuder de i regel alltid in till goda belöningar i form av glädje, gemenskap, kärlek, omtanke mm förutom nya insikter, förståelse, kunskap mm.

Beroende på vad Du gör i Ditt liv kan Du förvänta Dig resultat. Förväntar Du Dig att någon annan ska göra Dig lycklig kommer Du inte bli det, eftersom Du aldrig kommer bli nöjd. Andra människor kan medverka till Din glädje, lycka, kärlek och välmående men de kan aldrig bära ansvaret över Din lycka. Det gör Du.

Vill Du så kommer Du såklart lyckas! 

Jag tror på Dig, för jag vet att investeringen i sig själv alltid medför rikligt med belöningar.

Du kanske också gillar…

Lite om Uppstigningen

Lite om Uppstigningen

Inom spektrumet ”den spirituella/andliga världen” talar vi ofta om utveckling och ofta i samma mening använder vi...

Så kom då julaftonens morgon…

Så kom då julaftonens morgon…

En glädje med gemenskap för många och för andra något som minner om ensamhet, sorg, förlust, dålig ekonomi och kanske...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *