fbpx

Att vara ego och självisk

Skriven av christinarosenberg

juli 27, 2021

Det är skillnad på att vara egoistisk och självisk. Egot är alltid drivet av rädsla. Rädsla att bli utan, bli utanför, inte bli accepterad, att inte duga osv.

Själviskhet är när man prioriterar sina egna behov framför andras.

Båda dessa egenskaper är ganska oattraktiva men förekommer hos de allra flesta människor. Ibland av obetänksamhet men också av lättja. Att inte orka bemödiga sig om att tänka på hur ens egna handlingar kan påverka andra.

Människor med stora egon och med själviska karaktärsdrag i sin personlighet brukar ofta bli oerhört skickliga på retorik. Deras tankevärld cirkulerar kring deras eget varande, behov och verkar hela tiden för att hantera sin rädsla och samtidigt se till sin egennytta. Det som gynnar dem mest.

De har ofta slipade argument som talar för deras beteende och är ofta förberedda för att bli ifrågasatta och det är inte helt ovanligt att de kan orera som en kulspruta f ö r deras egna beslut och e m o t den som ifrågasätter. De skulle bli fantastiska försvarsadvokater om det inte vore för att de behöver sätt sig själv främst, och alltså hamnar klienten i bakvattnet. Det kan ändå gynna klienten givetvis eftersom de har en advokat som är vältränad retoriker inom just förmågan att motivera sina egna själviska handlingar. Självklart drivet av egot och dess rädslor som ligger bakom.

Dessa människor tycker inte om att bli ifrågasatta utan reagerar ofta med aggressivitet och som redan nämnt, tillsammans med en kulspruta av argument. Tänk så kraftfull rädsla kan vara!

Det är tyvärr inte heller helt ovanligt att dessa människor utvecklar en cynisk sida tillsammans med ironi och arrogans. De har inga problem med att ”hjälpa” människor men man ska vara medveten om att de ofta är samvetslösa. De har inga problem med att ”hjälpa” så länge de mår bra av det och samtidigt får spotta ur sig cynism bakom ryggen på de som de hjälper. Dessa personer kommer under inga omständigheter klara av att förvalta förtroenden eller respektera andra människors integritet. 

Att teraputer, psykologer och människor som jobbar med att hjälpa andra människor har ett behov av att ventilera med kollegor, är det inget konstigt med det. Snarare tvärtom. Man delar erfarenheter och genom det utvecklas man. Utöver det behöver även terapeuter ventilera sina egna känslor. Det är sunt så länge man väljer mottagare med omsorg. Jag vill belysa styrkan bakom egoism och själviskhet och hur olyckligt det kan uttrycka sig när man inte behandlar andra människor med respekt, värnar om förtroenden och förstår värdet av tillit till en annan människa.

Sigmund Freud menade att egot utgörs av vår medvetna del samt en del undermedvetna försvarsmekanismer (därav behovet av ”kulspruteretoriken”) som bland annat definierar vår personlighet. Vår personlighet är en samling kvaliteter som bidrar till en individs bestående och karakteristiska mönster av känslor, tänkande och beteende.

Alla människor har ett ego och själviskheten kan man i viss mån betrakta som en form av överlevnadsstrategi anser jag. Egot är något alla människor har och lever med hela sina liv. Genom medvetenhet och förståelse för hur egot kan fungera och bli uppmärksam på det, så är det lättare att välja att agera och bete sig på ett mer utvecklande, stimulerande och givande sätt gentemot både sig själv och andra. Detta genom att välja bort de delar där man enbart prioriterar sina egna behov före andras. Då minskar avstånden mellan människor och gemenskapen ökar. Välmåendet ökar och ensamheten avtar precis som känslan av tomhet som man ibland kan känna när man bara tänker på sig själv. Jag menar helt enkelt att det borde vara mer gynnsamt långsiktigt att hålla sitt ego och sin själviskhet i mer balans. 

Många människor beskriver en ledsamhet och sorg över att inte ha en partner, inte känna en tillhörighet och att sakna en gemenskap. En del personer beskriver även ensamhet trots att de är i en relation och en tomhet då de saknar en känsla av meningsfullhet i sina liv. Den ensamheten går ofta, ofta att koppla till just egoism och att vara självisk. Man kan absolut vara en mycket vänlig och snäll person, samtidigt generös och samtidigt vara egoistisk och självisk. Allt handlar om prioritet. Vem och vad prioriterar man? Du själv och Dina behov efter vad Du känner, vill och har lust med, eller utifrån någon annans som exempel?

Man kan dra detta i långbänk och det ska jag försöka undvika men vill ändå nämna något tänkvärt. Att värna om andra, hjälpa andra, stötta andra osv är också en form av egoism och själviskhet på så vis att det skänker D i g glädje att ge. Så javisst är det en form av ego. Som sagt, det ska inte dras i långbänk utan behöver vara inom rim och reson.

När vi människor gör något för andra mår vi bra. Det blir dubbel glädje. Det kan vara tacksamt att kanske ta reda på då och då om det Du vill erbjuda är det som den andra personen helst vill ha. En tacksam tankeställare. Bara för att DU vill ge vissa saker på ett visst sätt kanske inte det är något någon annan prioriterar mest. Det är en balansgång att anpassa sig efter andra människors behov och oerhört utvecklande. Något jag med värme vill rekommendera. Det kan vara både jobbigt och utmanande men oerhört berikande och upplyftande att helt bortse från sina egna behov till förmån för någon annans. Inte när Du har lust, utan när den andra personen behöver.

Många vårdande anhöriga vet e x a k t vad jag pratar om här. Det ä r utvecklande men också väldigt, väldigt påfrestande i längden. Självklart behöver alla människor pauser inte minst i syfte att reflektera. Alla har inte den möjligheten. Här finns fina insatser man kan göra som avlastande person, ledsagare eller personlig assistent som förslag. Bättre personlig utveckling finns nog inte. Tacksam utmaning för både sitt ego och sin själviskhet.

Egot har en otrolig förmåga att ”ta över” människors inre dialog och därmed känsoliv.

Det kan leda till att man nästan har en LP-skiva som snurrar och går i huvudet om varför man inte träffar någon partner, varför man är ensam, varför livet är så orättvist, varför man känner sig så tom och varför livet ibland kan kännas hopplöst meningslöst. Det i sin tur kan leda till kraftlöshet, depression och sorg. Känslor som frustration, ilska och även vrede är inte heller ovanligt och särskilt inte när man börjar jämföra sig med hur andra verkar ha det.

Den inre kritikern tenderar även att rikta sitt kritiska tänkande mot en själv där utseende, vikt, kondition, styrka ofta tar överhanden istället för att rikta fokus på känslor och utmana sig inom områden som känns obekväma. Det är ju där skon klämmer s a s.

Ett annat beteende hos människor som drivs av ego och själviskhet är manipulation. De är ofta vana vid att manipulera och det är inte ovanligt att denna vana blivit till en naturlig del av deras personlighet. Det blir därför svårt för dessa personer att nå insikt och förståelse eftersom de, enligt deras uppfattning ä r vänliga = osjälviska och hänsynsfulla personer. De kan t o m ha uppfattningen om att de är mycket ödmjuka. För terapeuter och oss som jobbar med personlig utveckling är detta en stor utmaning eftersom dessa personer ofta ställer mycket höga krav. De ställer krav på oss att ha förståelse, insikter och ha tålamod med deras personligheter emedan deras självinsikt lyser med sin frånvaro. Igen, vänlighet är inte = motsatsen till ego. Det kan lika gärna vara manipulation där de lärt sig att genom sin vänlighet få sin vilja igenom och dessutom vinna sympatier hos andra som ser och tar del av detta skådespel. De är så skickliga. De drivs av viljan av att vilja ha rätt och gärna argumentera för det, och är inte intresserad av att be om ursäkt, tillkänna ge sina misstag eller lära om. Nej, nej. De vill ha rätt. Det har med sårad stolthet och prestige att göra. De vill under inga omständigheter kapitulera inför att någon annan vet mer, förstår mer än de inom just deras utmanande områden. Det de är rädd för.

Dessa personer har ett stort behov av att ”straffa ut” och ”hämnas” deras skadade stolthet. De gör det genom att resonera med andra och berätta sin sida av historia som gärna skönmålas en smula för att vinna ”rätten” till att ha ”rätt”. Således väljer de även bort de delar av historien som möjligen skulle missgynna dem. Det är detta som är manipulation.

Det ä r en trist utveckling att ha behovet om att vilja ha rätt för även om drivkraften är imponerande stark kan frågorna som denne person ställer sällan leda till svar de förstår eller kan förvalta. De vill bara argumentera emot för att skydda sig själv främst. De saknar intresse att bortse från sig själva till förmån för någon annans uppfattning, behov eller känslor.

Känner man sig ensam, inte sedd, bekräftad, arg, ledsen, förvirrad, deppig och liknande så kan det vara väldigt klokt att se över hur mycket fokus man lägger på sig, sig och sig. Det är faktiskt lekande lätt att ta sig ur tråkiga känslor o m man är öppen för att åtsidosätta sina egna behov främst och börja distansera sig en smula från dem. Självklart inte alltid och jämt och ständigt, men väldigt gärna under en tid för att småningom upptäcka skillnaden. Jag lovar att Du inte blir besviken om Du går in för det helhjärtat.

Genom att ge får Du. Du kan alltid sätta gränser för hur Du vill bli behandlad och självklart ska Du inte frångå det men det behövs inte om Du eftersträvar medvetenhet och närvaro.

Stanna upp lite då och då och reflektera, känn efter. Lär Dig om Dig själv. Lär Dig att Dina känslor är ett utmärkt facit där information står om Dig. Alla känslor finns där av goda skäl. Lyssna till dem utan att döma, bedöma eller analysera. Försök vara tillåtande så ger Du Dig själv den välförtjänta respekten som även är Din.

Lita på Din förmåga!

Du kanske också gillar…

Lite om Uppstigningen

Lite om Uppstigningen

Inom spektrumet ”den spirituella/andliga världen” talar vi ofta om utveckling och ofta i samma mening använder vi...

Så kom då julaftonens morgon…

Så kom då julaftonens morgon…

En glädje med gemenskap för många och för andra något som minner om ensamhet, sorg, förlust, dålig ekonomi och kanske...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *