fbpx

Att undanhålla sanning, invagga människor i tron om… och att vilja framstå som en sanningsenlig och samvetsgrann person,

Skriven av christinarosenberg

augusti 16, 2021

emedan man inte är det.

Det är vanligare än man tror att människor väljer att undvika att säga som det är och istället låta invagga människor i tron om något annat. Att vinkla sanningen till sin egen fördel och presentera exempelvis vad någon sagt, i en helt annan dager för att själv framstå som bra.

Kommunikationsteknik och retorik som exempel är en konstform kan tyckas. En slipad teknik i syfte att undvika klara svar och trilla i någon fälla som sedan nyttjas emot en, emedan man kanske bara uttryckte sig olämpligt eller med fel ordval och inte menade att det skulle bli fel. 

Journalister kan vara duktiga på att ställa samma fråga på olika sätt och därmed få olika svar som utifrån journalistens mål och mening ger möjlighet att välja just det svaret som passar journalistens syfte och utelämna övriga svar, som om de aldrig sagts.

Så ser inte bara medias rapportering ut i vissa sammanhang utan finns även i vår mänskliga vardag såsom på jobbet, i familjen, bland släkt, vänner och grannar.

Ibland kallar vi det förhandling som medel och ibland använder vi tekniken i syfte att få vår vilja igenom och strunta i andras.

Människor som i sin profession återrapporterar gör givetvis det på det sätt som fyller syftet. Om det handlar om att skapa drama och uppmärksamhet, få publicitet och vinna läsare så är det inte svårt att förstå att information, presentation av fakta vinklas ifrån verkligheten snarare än i enlighet med verkligheten.

För andra professionella är det självklart att rapportera med stor nogsamhet, korrekthet och i enlighet med verkligheten då det är syftet.

Idag tycks beteendet och handhavandet om och ikring ”sanning” och ”verklighet” att anses mer generellt som hur var och en uppfattar den, ungefär som känslor. Var och en anger på vilket sätt man känner och upplever, och det blir den personens verklighet och sanning.

Ur ett terapeutiskt perspektiv är det tacksamt och upplevs för många människor läkande, bekräftande, befriande mm och stärker självkänslan.

Ur ett perspektiv av exempelvis fakta är det nödvändigt att vara specifik. Det kan bli lite jobbigt annars om man inte kontrollerar kärnkraftverk med tydligt reglerande av instrumentering hit och dit, inte sant?

Frihet innebär stort ansvar och samtidigt möjlighet att själv avgöra hur man vill vara, bete sig och vilket förhållningssätt man vill ha. Ljug eller tala sanning. Förvrid sanningen eller säg som det är. Ta ansvar eller strunta i det.

Det är upp till var och en hur man vill växa som människa och vem man vill vara, och se till att man blir den man önskar.

Somliga bär på en sådan stor inre osäkerhet att de har stora behov av bekräftelse från andra. Kanske har de vuxit upp under former som inte erbjudit trygghet, mänskliga värden och givit kärlek, uppskattning och den där ovärderliga känslan av att bli sedd och bekräftad.

För en del leder det till en egen investering av att sätta värde på sig själv och förvalta det, och de uppnår det. De mår bra och både känner och vet sitt värde.

För andra sker inte den utvecklingen. De kanske inte förstår eller tror på att de kan uppnå ett välbefinnande genom egen kraft utan har ett ständigt behov av bekräftelse utifrån. De hamnar i beroendeställning och ensamma saknar de ett egenvärde.

Alla människor behöver bekräftelse på olika sätt och i olika former. Så ser livet ut. Sen hur vi får det, tar emot det, förvaltar det osv är upp till var och en och utifrån de personligheter vi är.

En del personer överskattar sitt eget värde och står inte i paritet med deras egen bedömning. Någon annan delar sannolikt inte uppfattningen. Det finns dock gott om människor som ändå vidhåller sitt värde oavsett omgivningens uppfattning. Det bekommer dem inte det minsta.

Andra värdesätts högt av omgivningen emedan personen själv inte alls känner sig som värdig.

Det kan sannerligen vara stor skillnad på oss människor.

Var och en har sin egen världsbild och så även sin egen sanning.

Låt oss gå tillbaka till värdet för de som avhåller sig från sanning och vill tänja på den.

De har valt bort sanningen för av dem goda skäl, annars skulle de inte göra det. Deras uppfattning är att, genom att dölja, undanhålla, tänja på sanningen så är det bättre för dem. De tror helt enkelt inte på att sanningen är något gott, positivt och bra som även kan gynna dem.

En av anledningarna, vilket troligtvis är mest vanligt är att framstå i bättre dager och få sin vilja igenom. Det finns klara motiv. Ofta är motiven att undvika ansvar och slippa anstränga sig.

Om Du läst mina tidigare texter dyker beskrivningar om manipulation, själviskhet som exempel upp och det kommer återkomma även här.

Sedan barnsben förvanskar vi sanningen, vi manipulerar, prioriterar oss själva, lär oss förhandla osv. Det är att betrakta som en normal utveckling och inte något negativt.

För de flesta vuxna människor har vi valt bort själviskhet till stora delar, vi undviker manipulation till förmån för sanning och rak kommunikation för att undvika tvivel och frågetecken till förmån för klarhet och tydlig information. Vi har lärt oss att vi inte bara kan vara själviska eftersom vi då hamnar i utanförskap av något slag.

För en del fortsätter manipulationen och själviskheten som en övertygelse om att det är den enda rätta vägen för dem. Det kan finnas många skäl till orsakerna bakom, däremot kan det lätt konstateras att så är fallet.

I de senaste två texterna har jag beskrivit hur det kan yttra sig när människor vänder och vrider på verkligheten, nyttjar människors godhet till sin egen fördel och helt undviker ansvar till förmån för sina egna själviska syften.

Nu vill jag stärka Er som blivit utsatta och drabbade av dessa människors tråkiga beteenden och samtidigt uppmuntra till att föredra umgänge och kontakt med de som har kurage att ta ansvar, ingå i en gemenskap, visa hänsyn och de sidor som minskar klyftor och avstånd till varandra. Oärlighet och förvanskning av sanningar skapar avstånd.

De av Er som stött på eller har i Er närhet människor som är slipade i sin kommunikation, inte vill ta ansvar utan hellre lägga det på Dig eller någon annan utanför sig själva, visar på själviskhet och svårigheter att hålla sig till sanningen – gå. Lämna situationen och spar Din tid och Din energi till något av mer positivt och sunt beteende. 

Du kan aldrig ”vinna” över en personlighet som väljer tårdrypande historier, slår sig för bröstet och visar sin ilska över vad någon sagt som gjort dem upprörda (som förstås inte helt är med sanningen överensstämmande) och invaggar sin omgivning i falska förespeglingar långt ifrån verkligheten.

Dessa personer kommer alltid tycka att just de har rätt. 

Det finns människor i alla åldrar med trist oattraktivt beteende. 

Det finns fina damer i 80-års åldern som, för att undkomma ansvar och vinna sympatier sitter tårögda i tystnad och låter manipulerade närstående stå upp för dem, vilken för övrigt inte visar några sympatier för någon annan än sig själv och att uppnå sina egna själviska syften.

Det ligger ofta ett högmod bakom detta beteende. ”Ingen” ska kritisera dem och upplever dem det räcker det för att dra igång skådespelet och visa ovan tråkiga beteende.

Vad som triggar igång högmodet kan räcka med att någon säger att, ”vi flyttade hit samtidigt”, men har de flyttat in en månad tidigare räcker det för att de anser sig ha rätten till att ha mer ”makt” och samtidigt ta för sig utan skrupler.

Självklart kommer de aldrig tillstå det, eftersom det är under deras värdighet. Det som är intressant är just kombinationen av att en del av dessa personer vill framstå som jordnära, enkla utan krusiduller men beroende på situation kan de likt en reptil ändra färg till att inta ett högmod för att i sin värld bättre passa in och uppnå någon form av dignitet, de ändå saknar.

Upplever Du närvaron av personer med denna beskrivning är det ett utomordentligt gott skäl till att fortsätta vara den Du är, tro på Dig själv, fortsätt vidhåll tydlig, klar och konkret information och en strävan efter att vara så sanningsenlig och ärlig Du kan.

Om Du är i minoritet och ensam i en situation med sådana här personer, så stå på Dig. Du behöver inte höja rösten eller ta i. Bara stå upp för Dig själv och vidta de åtgärder Du känner att Du behöver. Du behöver inte berätta om dem. Bara genomföra dem.  Lita på att sanningen alltid segrar.

Den kommer alltid vinna i längden.

Det kanske inte alltid känns så när Du hamnat mitt i ett nystan av lögner, kanske förtal och verklighetsfrånvarande beskrivningar från andra. Håll ut, och när Du kan så gå. Lämna.

Har Du en bostad behöver Du inte lämna. Tillhör den Dig och Du vill bo kvar ska Du självklart göra det. Låt inte människor styra över Ditt liv utan ta makten över Ditt liv. Däremot, skapa avstånd till de som inte kan uppföra sig. Gör en liten ”Silvia-vinkning” som jag brukar säga och säg ”ta-taaaa” till dem och gå vidare. Använd humorn. Dela den med goda vänner med sunt beteende och behåll glimten i ögat.

För att vara tydlig. När jag skriver ”gå” menar jag att man inte bör vara med personer som har osunt beteende. Du kan ändå aldrig lita på dem. Däremot ska Du inte tvingas lämna för att osunda människor tvingar Dig bort. Då får Du vidta åtgärder för den orättvisan. Inte okej beteende. Stå upp för Dig! Man ska inte ge upp sin egen tro på sig själv.

Det finns människor som lever i en sådan övertygelse om att de har rätt, även om de vet att det inte är sant, att de fortsätter leva efter sin ”sanning”. Det är ingen idé att försöka nå en dialog med dessa personer, eftersom de lever efter sin övertygelse. Låt dem få leva i sin bubbla av världsfrånvändhet. 

Var inte kvar i osunda relationer och håll Dig för god för att invaggas i något som inte känns rätt och riktigt för Dig.

PS. Jag vill innerligt tacka Er som skrivit till mig om de inlägg jag gör här. Tack. DS.

Du kanske också gillar…

Lite om Uppstigningen

Lite om Uppstigningen

Inom spektrumet ”den spirituella/andliga världen” talar vi ofta om utveckling och ofta i samma mening använder vi...

Så kom då julaftonens morgon…

Så kom då julaftonens morgon…

En glädje med gemenskap för många och för andra något som minner om ensamhet, sorg, förlust, dålig ekonomi och kanske...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *